opc_loader

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. De producten mogen niet beschadigd zijn. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. In geval van beschadigingen zal er een waardevermindering in rekening gebracht worden, welke verrekend wordt met het terug te betalen bedrag.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar ons emailadres. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en de bestelling teruggestuurd heeft, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6.95 (prijs voor een pakketzegel tot 10 kg via PostNL) zullen bedragen in het geval het een standaard pakketje is.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het afsluiten van een abonnement, het activeren van een smartcard )

Retourformulier:

Voor het retour sturen kunt u gebruik maken van ons retourformulier, deze kunt u hier downloaden https://www.decodershop.nl/images/retourformulierdecodershopvianen.pdf

waarna u uw pakket onbeschadigd en in  de originele verpakking terug kunt sturen naar ons adres :

Visem/decodershop.nl

Stuartweg 9 C

4131NH Vianen

Na ontvangst en controle van het retour gestuurde product, ontvangt u binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.